Cần siết lực tohnichi Japan dãy lực 19~98 Nm

2,100,000 

Cần siết lực Tohnichi Japan dãy lực rộng 200~1000Kgf.cm ( Tương đương 19~98Nm) xài đầu tuýp súng thông dụng ( không cần xài cục chuyển đổi )
Tình trạng : Hàng qua sử dụng còn đẹp hoạt động tốt .
Link mua hàng shopee :
https://shopee.vn/C%E1%BA%A7n-Si%E1%BA%BFt-l%E1%BB%B1c-Tohnichi-japan-(h%C3%A0ng-ch%C3%ADnh-h%C3%A3ng)-i.207116495.24864217443?sp_atk=1ddec782-ef6d-4e72-a5fe-ab55cb982d24&xptdk=1ddec782-ef6d-4e72-a5fe-ab55cb982d24