Đĩa xe điện hàng chính Twpo

790,000 

Đĩa thắng xe điện trước sau Twpo chất lượng và giá thành hợp lý
Thông số : 200-220mm
#hdscooter #yadea #xeđiện