Kiếng hậu Napoleon Japan hàng hiếm gắn mọi dòng xe

1,200,000 

Kiếng Hậu Napoleon japan hàng tuyệt chủng , có thể điều chỉnh độ rộng ra vô nhiều góc độ thích hợp cho nhiều dòng xe khác nhau .
Hàng new lúc xuất xưởng 16000 Yên nhật .
Tình trạng : Hàng qua sử dụng về từ Japan còn đẹp . không kèm ốc bắt kiếng , anh em về tự mua ốc 8 hay 10mm .
Link mua hàng shopee :
https://shopee.vn/Ki%E1%BA%BFng-h%E1%BA%ADu-Napoleon-japan-(-H%C3%A0ng-hi%E1%BA%BFm-)-i.207116495.24215605181?sp_atk=e0a7e9b0-c6b6-4179-beaa-187adaac8438&xptdk=e0a7e9b0-c6b6-4179-beaa-187adaac8438