Nồi trước Yamaha cuxi / mio / nouvo123

5,500,000 

Nồi trước Yamaha cuxi / mio / nouvo1230 hàng Độ giúp cải thiện khả năng tăng tốc / hậu cao
Sản phẩm gồm : chén / Bi / nắp chụp / Ắc / 3 loxo 3 càng
Mặt hàng kỹ thuật anh em cần có kiếm thức về rã ráp động cơ